Karlı ve Buzlu Zeminlerde Yol Tutuş Bilgilerini İçeren AB Lastik Etiketleri Güncellendi

4 Mart 2019’da Avrupa Birliği, Avrupa Lastik Etiketleme mevzuatını geliştirmek için müzakerelerde bulunacak. AB, karlı ve buzlu zeminlerde yol tutuşu hakkında AB lastik etiketlerine yeni bilgiler eklemek ve tüketiciler için etiketlerin önemini arttırmak için yeni kurallar getiriyor. 

Aynı zamanda, uygun test yöntemleri bulunduktan sonra aşınma ve kilometre performansını kapsayacak şekilde lastik etiketleme kapsamını genişletme planları da mevcut. 

Ayrıca konsey, bu tür lastiklerin performansını ölçmek için uygun bir test yöntemi geliştirildikten sonra kaplama yapılmış lastiklerin gelecekte etiketlemeye dahil edilmesine de imkân tanıyor. 

Karlı ve Buzlu Zeminlerin Yol Tutuş Performansıyla Alakalı Bilgiler Zorunlu Hale Geliyor

Romanya Enerji Bakanı ve Avrupa Birliği Konseyi başkanı Anton Anton şunları söyledi:

“Konsey müzakereler sonucunda mevcut düzenleyici çerçevenin kapsamını netleştirip genişletiyor. Etiketleri güncelliyor ve karlı /buzlu zeminlerdeki yol tutuş performansıyla ilgili  bilgilerin dahil edilmesini zorunlu kılıyor. İnternet satışı ve klasik satış da dahil olmak üzere etiketin gösterilmesine ilişkin yeni şartlar, müşteriler için etiket görünürlüğünü arttıracak ve satın almayla ilgili karar verirken tam olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak. Bu düzenleme, aynı zamanda lastiklerin bir ürün veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu getirerek etiket uygulamasını geliştiriyor.”

You may also like...